Faktoring – pomoc dla przedsiębiorcy

Faktoring to usługa finansowa wypróbowana przez wielu przedsiębiorców, których kontrahenci nieterminowo wywiązują się ze swoich zobowiązań płatniczych powodując w firmie zatory finansowe. Faktoring pomaga odzyskać płynność finansową, szczególnie w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie chce lub nie może wziąć kredytu bankowego.

 

Faktoring – na czym polega?

Faktoring, czyli 3 x F: faktor, faktorant i faktura. W usłudze faktoringu faktor nabywa wierzytelności od faktoranta. Istotą tej usługi jest wykup należności – faktur o odroczonym terminie płatności od faktoranta czyli przedsiębiorstwa wystawiającego faktury swoim kontrahentom. Faktor wypłaca faktorantowi zaliczkę, zgodną z parametrami zawartej umowy faktoringu. Może to być 80% wartości faktur, czasem jest to nawet 100% minus prowizja. Najważniejszym składnikiem usługi jest czas. Bowiem faktor przelewa na konto faktoranta ustaloną część wartości faktur zaraz po ich wystawieniu przez faktoranta. Pozostałą część faktor przekazuje faktorantowi po otrzymaniu zapłaty od odbiorcy faktury.

Do obowiązków faktora należy również kontrolowanie rozliczeń z kontrahentami. Dzięki tej usłudze stroną pilnująca wpływów z przelewów nie jest faktorant a faktor.

Korzyści z usługi faktoringu

Dla przedsiębiorcy usługa faktoringu oznacza przede wszystkim zwiększenie płynności finansowej firmy. Otrzymuje on wynagrodzenie za swoje usługi lub produkty natychmiast po wystawieniu faktury. Faktoring de facto umożliwia przedsiębiorcy bez angażowania własnego kapitału, oferowanie kontrahentom kredytu kupieckiego. Może on operować środkami, które bez faktoringu był by zablokowane i nieużyteczne. Z drugiej strony – faktor nabywa wierzytelności pieniężne, które są cały czas „gorące” czyli ich spłata jest nieprzeterminowana. Z tytułu usługi faktoringu otrzymuje prowizję.

Faktorant w ramach wariantu usługi faktoringu pełnego otrzymuje ochronę swoich należności, przy umiarkowanych kosztach usługi i ograniczonym udziale własnym. Faktoranta nie dotykają wówczas problemy finansowe kontrahenta, które mogłyby zagrozić wpływowi należności. Opóźnienia płatności z winy kontrahenta dotyczą wówczas faktora, który musi wywiązać się z zobowiązań umowy z faktorantem.

Dla kogo faktoring?

Usługa faktoringu skierowana jest przede wszystkim do firm, które w ramach swoje działalności gospodarczej sprzedają usługi lub towary innym firmom lub instytucjom. Z tego tytułu wystawiają swoim kontrahentom faktury o odroczonym terminie płatności. Termin płatności wpisany w fakturę do najczęściej 30 dni, ale bywa również dłuższy. W tym okresie firma musi już rozliczyć przychód a w konsekwencji powstaje obowiązek podatkowy mimo, że oczekiwana gotówka jeszcze do firmy nie wpływa. Jednocześnie czekając na sfinalizowanie faktury przedsiębiorca cały czas musi regulować swoje zobowiązania

Oczywiście można zadać pytanie, dlaczego nie można wystawić faktury z krótszym terminem płatności? Otóż nie zawsze można. Specyfika działalności i branży, czasem lata współpracy i usilne prośby a jeszcze kiedy indziej trudności finansowe, czasem wręcz presja kontrahentów powodują, że bardzo często to właśnie termin płatności ma największe znaczenie w pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów. Aby uniezależnić się od tej tak istotnej cechy współpracy warto pomyśleć właśnie o faktoringu i przerzuceniu na zewnętrzną instytucję części swoich dotychczasowych zmagań.

 

faktoringoferty.pl

0 0 votes
Daj ocenę

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Serwis www.konkursynagrody.pl

Testowy podgląd tekstu reklamy www.konkursynagrody.pl.

konkursynagrody.pl

Serwis www.konkursynagrody.pl

Testowy podgląd tekstu reklamy www.konkursynagrody.pl.

konkursynagrody.pl

Serwis www.konkursynagrody.pl

Testowy podgląd tekstu reklamy www.konkursynagrody.pl.

konkursynagrody.pl

nagroda gwarantowana
Logo
Rejestracja Nowego Użytkownika
Resetuj Hasło