konsultant Kredytum

Nie czekaj

Złóż wniosek

zakończenie wnioskowania na konkursynagrody.pl
Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem i w pełni go akceptuję.
Wyślij wniosek
Już wkrótce pojawi się tutaj serwis informacyjny

Konkursy nagrody

Kredytum.pl prosimy o cierpliwość

Konkursy

Zobacz konkursy na stronie:

darmowe prezenty Kliknij w lini

Krótka historia dożynek

Dożynki – każdy z nas wie, że jest takie święto, a większość nawet brała kiedyś udział w uroczystościach z nimi związanych. Jest to jedno z najważniejszych świąt polskich rolników. Dożynki są obecnie ludowo-kościelno-politycznym świętem plonów, swego rodzaju podziękowaniem za zebrane plony i prośbą o urodzaj w następnym roku. Są one symbolicznym zwieńczeniem całorocznej pracy, organizowane tradycyjnie po zakończeniu prac polowych, gdy wszystkie plony są już zebrane. W niniejszym artykule postaram się przedstawić Wam, drodzy Czytelnicy, krótką historię dożynek w czasach dawniejszych i najdawniejszych.
Na ziemiach polskich żniwa i zbieranie plonów były zwieńczeniem wszystkich całorocznych prac gospodarskich. To właśnie od przebiegu i efektów żniw zależał los ludzi i ich przetrwanie. Nie dziwi zatem fakt, że do żniw podchodzono z ogromnym szacunkiem i traktowano je nadzwyczaj poważnie. Był to czas największego nasilenia prac, wszystkie siły przeznaczano na prace przy zbiorze plonów. W zależności od regionu, uroczystości związane z zakończeniem prac w polu, zwano dożynkami, wyżynkami, obżynkami, okrężnem (od obrzędowego obchodzenia pól), wieńcowem lub wieńczynami (od ich najważniejszego atrybutu - wieńca żniwnego). Historycy i badacze naszej rodzimej kultury nie mają pewności, co do czasu, w którym zaczęto obchodzić dożynki. Pierwsze pisane wzmianki o organizowaniu dożynek pochodzą dopiero z wieku XVI. Jednakże większość badaczy uważa, że ten zwyczaj sięga czasów przedchrześcijańskich i było to pogańskie święto płodności i plonów, pozostałość dawnych uczt obrzędowych, a także ofiar składanych bóstwom urodzaju przez Słowian i Bałtów. Wtedy to ludność zajmująca się rolnictwem zaczęła w uroczysty sposób dziękować swym bogom za otrzymane dobrodziejstwa w postaci płodów ziemi i wszelkiej – początkowo nie tylko uprawnej – roślinności, która zapewniała im przetrwanie. W czasach przedchrześcijańskich obrzędy związane z dożynkami organizowano w czasie równonocy jesiennej przypadającej 22 września. Obrzęd dożynek prawdopodobnie związany był początkowo z kultem roślin i drzew, a dopiero później z pierwotnym rolnictwem.
W XV wieku nastąpił gwałtowny rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej i obrzędy dożynkowe przeniosły się do dworów majątków ziemskich, a na przestrzeni lat wykształciła się ich forma, która znana jest obecnie. Dla wszystkich był to czas hucznej zabawy, wielkich uczt oraz tańców do białego rana. Właściciele folwarków urządzali je dla żniwiarzy, służby folwarcznej, pracowników najemnych i chłopów pańszczyźnianych jako swego rodzaju podziękowanie za ciężką pracę włożoną w zebranie plonów podczas żniw, nagradzając jednocześnie tych, którzy wykazali się podczas żniw najbardziej. Zabawa dożynkowa we dworze kończyła się zazwyczaj około północy. Jednakże dożynki dworskie z reguły i tak kończyły się całonocnymi tańcami i zabawą w karczmie, dlatego następny dzień był dniem wolnym od pracy.
Uroczystość dożynek miała wiele odmian w zależności od regionu, w którym były obchodzone. Mimo to, z łatwością można zauważyć, że wszędzie składały się na nie trzy kolejne etapy, tj. obrzędowe ścięcie ostatnich kłosów, wicie wieńca dożynkowego zwanego plonem oraz formowanie orszaku i pochód z wieńcem do chaty lub dworu, a następnie uczta i zabawa z tańcami wyprawiana przez gospodarza lub dziedzica.
Na zakończenie żniw na polu zostawiano trochę niezżętego zboża. Pozostawione zboże nazywano różnie w różnych regionach kraju np. na Mazowszu, Podhalu i Podlasiu przepiórką, popiórką lub brodą, perepełką na kresach wschodnich, kozą w Małopolsce, pępem lub pępkiem w Wielkopolsce, a także wiązką, wiązanką, równianką lub garstką. Niezależnie od nazwy miały one symbolizować ciągłość uprawy i urodzaju. Kłosy te ścinane były uroczyście przez najlepszego w danym roku kośnika i wręczane żniwiarkom w celu uplecenia wieńca. Wieńce dożynkowe wito i dekorowano nie wiele, czasem bardzo wymyślnych sposobów i przybierały one najróżniejsze kształty. Najczęściej jednak wieniec przyjmował kształt korony splecionej z czterech słomianych warkoczy związanych u góry. Wieniec dożynkowy zwany również plonem wito z pozostawionych na polu kłosów, kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, kwiatów, owoców, kolorowych wstążek. Czasami zdobiono wieńce figurkami z ciasta lub piernika. Niekiedy umieszczano w nich także żywe lub wystrugane z drewna kogutki, kaczuszki lub inne ptactwo, choć zwyczaj ten nie wszędzie występował. Jeśli ptaki dziobały ziarno, oznaczało to dostatek i obfitość jedzenia, a jeśli się wyrywały, należało się przygotować na głód i możliwe szkody w gospodarstwie.
Tak wykonany wieniec wręczano najlepszej żniwiarce, która z pomocą parobków lub żeńców niosła go na wyciągniętych rękach. Za nią formował się orszak odświętnie ubranych żniwiarek i żniwiarzy, niosących na ramionach przybrane kwiatami, wyczyszczone kosy i sierpy. Do tego orszaku przyłączali się także inni mieszkańcy wsi i udawano się w pierwszej kolejności do kościoła, aby ksiądz pokropił wieniec wodą święconą. Następnie udawano się do dworu lub do zabudowań gospodarza dożynek, by dokończyć ucztowanie. Przeważnie za kolorowym korowodem podążały drabiniaste wozy z muzykantami i innymi uczestnikami dożynek. Przez cały czas – zarówno w drodze do kościoła, jak i do gospodarza – śpiewano różne pieśni obrzędowe oraz ułożone specjalnie na dany rok. Pieśni te układano wszędzie według pewnego schematu, z powtarzającymi się motywami. Opisywano w nich trudy związane zakończoną pracą w polu, dziękowano Bogu za udane plony, często wychwalano dziedzica, cieszono się z zakończonej pracy. W późniejszych czasach śpiewano też o różnych ważnych wydarzeniach mających miejsce w życiu w wsi od czasu poprzednich dożynek, dzięki czemu pieśni dożynkowe stawały się swojego rodzaju kroniką.
Kiedy orszak docierał na miejsce, gospodarz lub dziedzic przejmował wieniec, kładł lub stawiał go z szacunkiem na stole po czym odbywał pierwszy taniec z najlepszą żniwiarką natomiast gospodyni tańczyła z najlepszym kośnikiem. Później zapraszano do stołów ustawionych zwykle na dziedzińcu, w stodole lub w spichlerzu, tak aby wszyscy się zmieścili, a po poczęstunku tańcom i zabawie nie było końca. Po zakończeniu uroczystości wieniec żniwny przechowywano w stodole do następnego roku, a wykruszone z niego ziarna dodawano do worków z ziarnem siewnym przeznaczonym na kolejny rok. Zwyczaj ten praktykowany jest do dziś, szczególnie przez starszych rolników.
Podczas zabawy dożynkowej nie tylko tańczono, jedzono i pito. Do obowiązkowych elementów należało również urządzanie różnych gier i zabaw zręcznościowych. Szczególnie popularnymi zabawami były: chwytanie zębami zawieszonego na sznurku jabłka lub monety włożonej do garnka z mąką, albo wrzuconej do miski napełnionej wodą, wspinanie się po śliskim natartym woskiem lub mydłem słupie, na którego szczycie umieszona była nagroda, wyścigi furmanek, konkursy w dojeniu krów.
Święto plonów przetrwało w takiej formie aż do I wojny światowej. W okresie międzywojennym zapoczątkowano dożynki sołeckie, gminne, powiatowe czy wojewódzkie, a także narodził się zwyczaj obchodzenia dożynek parafialnych i prezydenckich. W tym okresie gospodarzem dożynek był przeważnie lokalny przedstawiciel administracji państwowej.
Po II Wojnie Światowej przez wiele lat gospodarzami dożynek byli przedstawiciele władz partyjnych. Dożynki nabrały charakteru politycznego i propagandowego – miały wyrażać bezwzględne poparcie dla ówczesnej władzy i jej polityki rolnej. Dożynki miały również na celu propagandowe podkreślenie siły "sojuszu robotniczo-chłopskiego", jednego z fundamentów władzy komunistycznej. Mimo to zachowano w nich elementy tradycyjne, takie jak uroczyste pochody z wieńcami i pieśni, jednakże pozbyto się elementów religijnych. Dożynkom towarzyszyły w tym okresie także kiermasze, jarmarki, wystawy rolnicze, występy zespołów folklorystycznych, festyny, zawody sportowe i zabawy taneczne. Dopiero w latach 80. dożynki odzyskały swój pierwotny charakter i pozostając świętem rolników, stały się jednocześnie uroczystością religijną. Powrócono również do tradycji dożynek parafialnych.
Obecnie obchody dożynek są nadal bardzo uroczyste. Ceremoniom dożynkowym przewodniczą obecnie starosta i starościna dożynkowi. Najpierw wnoszone są wieńce dożynkowe wykonane ze słomy, kłosów zbóż, owoców, warzyw, polnych kwiatów, wstążek, papieru itp. Następnie starosta i starościna wręczają bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów gospodarzowi dożynek, którym jest kapłan (w przypadku dożynek parafialnych) lub przedstawiciel lokalnej administracji państwowej bądź samorządowej (w przypadku dożynek świeckich). Dzisiejszym dożynkom często towarzyszą również zawody na najładniejszy lub największy wieniec, występują zespoły ludowe, odbywają się pokazy sprzętu rolniczego, wystawy wyrobów lokalnych producentów oraz wystawy i kiermasze rękodzieła ludowego, organizowane są zabawy i konkursy dla dzieci. Na zakończenie uroczystości dożynkowych odbywają się przeważnie festyny tudzież potańcówki.

 

Radio ESKA

Największa polska sieć rozgłośni radiowych, wchodząca obok stacji Eska ROCK i VOX FM w skład grupy radiowej Time z siedzibą radia mieści się w Warszawie. Jej początki sięgają lata 80-tych XX wieku i pierwotnie wywodzi się z Radia Solidarność, które było nadawane nielegalnie podczas okresu komunizmu w Polsce. Stacja Eska zaczyna oficjalnie nadawać od 1990 roku, jednak przez pierwszy okres działalności ogranicza swój zasięg do trzech miast: Warszawy, Poznani oraz Wrocławia, a stacja miała charakter o tematyce muzyczno-informacyjno-publicystycznej. Od 1998 roku nastąpił rokwit, kiedy to oficjalnie Radio ESKA stało się siecią znaną na całą Polskę, dzięki przejmowaniu szeregu lokalnych rozgłośni radiowych, w których wprowadzano wspólną nazwę, play listę oraz ramówkę. Pozwoliło na dość szybki rozwój na całą Polskę, a co za tym idzie ESKA zaczęła trafiać do szerszej grupy słuchaczy. Obecnie program radia skierowany jest do młodych ludzi, a muzyka grana na antenie jest zazwyczaj przepełniona nowościami z kultowymi już utworami. Wielu zarzuca stacji, ze stała się komercyjna i gra muzykę trafiająca do mas, bez wyraźnej dominacji konkretnych gatunków. Trudno wytłumaczyć jest fenomen tej stacji, pomimo wielu słów krytyki i komercjalizacji stacja dalej trafia do szeregu odbiorców i każdy chętnie słucha nowości ze świata za pośrednictwem tej rozgłośni. Radio Eska co rok w wakacje organizuje cykl imprez letnich, o różnej tematyce, zapraszając do udziału w swoich wydarzeniach znakomitości ze świata muzyki. Imprezy te cieszą się dość pozytywnym odbiorem wśród słuchaczy, z niecierpliwością wyczekujących kolejnych. Radio docenia też artystów i chcąc ich wyróżnić na tle innych muzyków rozdaje corocznie nagrody, za wkład na rozwój muzyki i za najlepsze przeboje. Radio w 2008 roku uruchomiło swoją własną stację telewizyjną, w której to widzowie mogą podziwiać najnowsze teledyski muzyczne oraz śledzić nowinki ze świata muzyki. Pierwowzorem dla naszej polskiej ESKI zapewne była najsłynniejsza na świecie stacja muzyczna jaką jest MTV, emitowana w różnych krajach o różnej tematyce. Rozwój radia ESKA na przestrzeni ostatnich lat dyktuje warunki innym stacjom na rynku, aby zabiegać o jak największa rzesze słuchaczy.

Dziewczynki - czy warto być "lalką"?

Konkursy piękności,,mała miss” w których biorą udział dziewczynki w wieku do 7 lat są coraz częściej organizowane w Polsce. Pod tym względem bierzemy przykład ze Stanów Zjednoczonych, tam wybory,,małej miss” cieszą się ogromną popularnością, nie jest to oczywiście powód do dumy.
Dziewczynki, które za sprawą swoich rodziców ich niespełnionych ambicji, marzeń decydują się wziąć udział w tym konkursie muszą zaprezentować siebie w różnych strojach. Najmłodsze modelki ubrane są w kobiece kreacje, wysokie buty, mają wyzywające makijaże, wytworne fryzury. Wystylizowane są na „lalki Barbi”. Zatracają w ten sposób swój dziecięcy urok.
Sześciolatka w poważnej wieczorowej sukni z burzą loków na głowie i mocnym makijażem. Czy to opis dziecka ? Pozostawię to pytanie bez odpowiedzi. Najmłodsze uczestniczki konkursów piękności tygodniami, a nawet miesiącami szykują się do tego pokazu. Każda z nich chce zostać,,małą miss”. Przegrane często płaczą z powodu porażki.

Oto przykłady dzieci których rodzice za wszelką cenę pragną, aby to właśnie ich pociecha wygrała konkurs. Kilkuletnia dziewczynka została poddana bolesnemu zabiegowi regulacji brwi gorącym woskiem. Mama młodej modelki przyznała, że jej córka ma traumę, ponieważ kilka tygodni wcześniej, podczas podobnego zabiegu kosmetyczka zdarła wosk razem ze skórą dziewczynki! Myślicie, że to powstrzymało kobietę przed zmuszeniem córki do przeżywania kolejnych katuszy? Skądże!
Kolejna „zatroskana mama” -Jeanie Alcalar, która, nie przejmując się obecnością kamer, w jednym z odcinków popularnego show o młodych pięknościach szarpała swoją córkę, ponieważ ta nie chciała poddać się długotrwałym zabiegom fryzjerskim.
Popy siedmiolatka, która zamiast bawić się z rówieśnikami na podwórku ćwiczyła erotyczny taniec, a na urodziny zamiast zabawki, dostała bon o wartości 30 tysięcy złotych, który po ukończeniu 16 roku życia będzie mogła wykorzystać na operację powiększania piersi. Czy tak powinno wyglądać dzieciństwo? Oczywiście, że nie!
Kolejna uczestniczka ubiegająca się o tytuł,,małej miss” za namową swojej matki regularnie uczęszczała na solarium. Wie ktoś jak kończy się ta historia? Dziecko wylądowało w szpitalu z poparzeniem skóry.
Pięcioletnia uczestniczka konkursu piękności w domu ma scenę i wybieg, na którym codziennie ćwiczy właściwy chód, choreografie, przemówienia. Przez ciągłe konkursy, ćwiczenia nie ma czasu, aby pobawić się z rówieśnikami, a chciałaby chociaż raz spędzić dzień jak normalna dziewczynka w jej wieku. Niestety jej mama nie chce aby zajmowała się czymś innym, ponieważ zdobycie tytułu,,królowej piękności” jest najważniejsze.
Dziewczynki biorące udział w konkursach piękności zamiast dostawać lalki same się nimi stają. Pod toną podkładu, pudru, tuszu, cieni do powiek, szminek kryją się urocze buzie małych dziewczynek, które wierzą, że wyglądając jak,,lalki” podbiją serca jury i zyskają podziw rodziców. Te dziewczynki od najmłodszych lat są przekonane, że tylko dzięki idealnej urodzie można coś osiągnąć. Tracą one w ten sposób swoje dzieciństwo, niewinność oraz wchodzą w dorosłość na którą nie są jeszcze gotowe. Dzieci powinny pozostać dziećmi i każdy rodzic musi o to zadbać, a konkursy piękności w tym wieku nie powinny mieć miejsca!

Konkursy piękności dla dzieci w Polsce - dawniej i dziś

W naszym kraju tradycja konkursów piękności dla najmłodszych sięga przełomu lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku, czyli jest równie bogata, jak historia konkursu urody dla dorosłych kobiet - Miss Polonia. Rywalizacja w zakresie piękności przed kilkudziesięciu laty przebiegała pod patronatem popularnych tytułów prasowych (pamiętny konkurs na „Najpiękniejsze dziecko Polski” organizowany przez Ilustrowany Kurier Codzienny). Wiele lat później, bo w latach dziewięćdziesiątych XX w., organizowany równolegle do wyborów najpiękniejszej dorosłej Polki, konkurs Mini Miss Polski przybrał formę bardziej widowiskową, niemniej jednak rywalizacja o koronę najpiękniejszej nie przypominała raczej (i do tej pory nie przypomina) wyborów królowych piękności organizowanych w USA oraz Europie Zachodniej. Konkursy piękności, które odbywają się u nas w kraju, mają zazwyczaj charakter regionalny, i tak jak te sprzed niemal stu lat, organizuje je lokalna prasa bądź telewizja.
Dzisiaj temat udziału dzieci w konkursach piękności wzbudza liczne kontrowersje, począwszy od kwestii bardzo wczesnego wejścia w świat rywalizacji, po nadmierne skupienie na przesadnej wręcz dbałości o wygląd zewnętrzny. Zapraszane do programów telewizyjnych, matki małych miss zgodnie przekonują przed kamerami, że to jedynie forma rozrywki dla ich córeczek. Liczy się tylko sam udział w wyborach jako próba występu przed publicznością, a nie fakt zdobycia korony bądź porażki. Rodzime konkursy piękności, gdzie małe modelki nie noszą wymyślnych sukienek, odważnych strojów kąpielowych ani mocnego makijażu, nie przypominają niezdrowej rywalizacji o koronę najpiękniejszej w krajach zachodnich.

Kobiety lubią czytać o kosmetykach

Niejedna kobieta chętnie zagląda na portale przeznaczone pielęgnowaniu urody oraz nowościom kosmetycznym. To dobry patent na to, by nadążać za nowinkami i dowiedzieć się, w jaki sposób najlepiej dbać o urodę. Ale w internecie jest mnóstwo stron kobiecych, w związku z tym każda z nich powinna mieć skuteczny sposób na przyciągnięcie internautek.
Panie są bardzo wymagające, w związku z tym idealny portal dla kobiet powinien być przede wszystkim atrakcyjny pod względem wizualnym, ale posiadać także wartościową treść. Użytkowniczki internetu uwielbiają czytać zdanie innych pań na temat znanych specyfików do pielęgnacji ciała, a także tych do wykonania makijażu. Niektóre serwisy posiadają osobny kącik, gdzie testuje się różnego rodzaju kosmetyki.

Jednak nie jest to wszystko, co wyszukują internautki. Panie przywiązują mnóstwo uwagi do zadbanych dłoni, więc interesują je sposoby ich pielęgnowania, a także ciekawe zdobienie paznokci. Wszelkiego rodzaju gotowe elementy zdobnicze naklejane na paznokcie, jak również techniki samodzielnego ich stworzenia bardzo interesują kobiety. Najlepiej, jeśli poza tekstem załączone są zdjęcia i filmiki, ułatwiające wykonanie zaproponowanych stylizacji. Oczywiście wskazówki tyczące się wykonania ciekawego makijażu oraz uczesania także przyciągają dziewczyny.

Osoby prowadzące portale dla kobiet nie mogą zaniedbywać kobiet w ciąży. Będzie je interesowało przede wszystkim zagadnienie diety, pielęgnacji, jak również polecane ćwiczenia w ciąży. Atrakcyjne mogą być też konkursy, oferujące cenne nagrody. Panie uwielbiają takie zabawy, a jeśli zdobyć można świetne kosmetyki, konkursy przyciągną wiele zainteresowanych kobiet.

Pamiętajmy jednak, że nie tylko panie szukają takich właśnie stron, a serwisy stworzone z myślą o płci pięknej, coraz częściej są atrakcyjne również dla panów. Działy dla płci męskiej to stałe elementy serwisów kobiecych. Mężczyźni mogą w nich znaleźć porady dotyczące dbania o skórę i paznokcie, jak również modne fryzury i godne polecenia kosmetyki.

Praca dla każdego zostań agentem Kredytum.pl

infolinia 81 44 00 000, agent @ kredytum.pl

Nagrody

Co cię nie zabije, to cię wzmocni.

Niepowodzenia życiowe czynią nas silniejszymi ludźmi i dają nam możliwość wyciągnięcia wniosków. Dzięki nim wzmacnia się nasz charakter. Niektórzy jednak nie wiedzą, że każdy człowiek musi przejść przez większe bądź mniejsze dołki na życiowej drodze. Miliony ludzi choruje na depresję, traci motywację, popada w apatię tylko dlatego, że nie potrafią sobie poradzić z natłokiem problemów. Fakt faktem, że poszczególne osobniki mają czasem tyle kłopotów, że aż trudno to sobie wyobrazić, ale to nie usprawiedliwia ich nastawienia. Poddanie się jest tym, czego nigdy nie należy robić. Bezczynność zabija więcej ludzi niż nadmierna aktywność. Kluczem do sukcesu i szczęścia jest zrozumienie faktu, że problemy są po to, by je pokonywać. Nieustannie toczymy walkę, a celem i sensem naszego życia jest tę walkę wygrać. Możesz i dasz radę to zrobić tylko dzięki zawziętości i wytrwałości połączonych z optymizmem. Dostrzeż dobro w źle. Niepowodzenia nie zostały na nas zesłane bezcelowo. Mają sens, który pomogę ci dostrzec.


Dostrzeganie dobra

Prawda jest taka, że bez zła nie mogłoby istnieć dobro. Po prostu wtedy uważalibyśmy wszystko za neutralne. Każda chwila, która teraz wydaje ci się być przyjemna, w świecie bez zła byłaby tylko jedną z wielu monotonnych błahostek. Dzięki temu, że twoje życie to wzloty i upadki, doceniasz wszystko, co pozytywne. Niektórzy mają z tym lekkie problemy, więc potrzebują poznać uczucie straty, by móc zobaczyć, ile dla nich znaczą poszczególne wartości. Każdy smutek jest zesłany na ciebie dlatego, byś był potem szczęśliwy i wesoły. Dyskomfort jest po to, byś nauczył się czerpać przyjemność z wygody. Napięcie i stres istnieją dlatego, że dzięki nim kochasz spokój. Każdy człowiek ma inną listę priorytetów, jednak na ogół dążymy do podobnych celów. Ktoś, kto całe życie spędził na farmie, zapewne będzie pragnął rozrywki i emocji, więc może pójdzie do wojska, wyjedzie w tropiki. Natomiast ktoś, kto już był w wojsku i tam doświadczył nadmiaru „przygód”, będzie z całego serca chciał wrócić do spokojnego, choć i nudnego domu. Ten przykład ukazuje, że na potrzeby ludzi wpływa sposób ich życia. Dążymy do zdobycia tego, czego nie mamy. Wolimy wartości oddalone od nas i trudne do zdobycia, niż te, które przychodzą łatwo i mamy je na co dzień. Pewnie dobrze wiesz, że zbudować coś pięknego jest ciężko. Ludzie poświęcają tysiące godzin na wzniesienie budowli godnej podziwu. Natomiast zniszczyć coś pięknego jest już łatwo, wystarczy, że w okolicy pojawi się trzęsienie Ziemii i już po budynkach. Sami nadajemy wartość otaczającym nas przedmiotom i sytuacjom. To nasz mózg kształtuje rzeczywistość i jeżeli ktoś nauczyłby się z niezachwianą pewnością wierzyć, że np. ból jest przyjemnością, to faktycznie odczuwałby go jako coś pozytywnego. Wszystko siedzi w głowie. Całe nasze nastawienie do świata, wpojone przez rodziców, nauczycieli i znajomych zasady, poglądy i wiedza, mogą ulegać zmianom, jeżeli tego zechcesz. Nie zachęcam w żadnym wypadku do pozbycia się z głowy kodeksu moralnego i zasad prawa, jednakże proponuję traktować nieprzyjemności jak coś neutralnego. Wydaje ci się, że to trudne, ale tak naprawdę podświadomość ma wielką moc. Możesz użyć tejże mocy, wpływając na podświadomość sugestią. Po prostu odpowiednio długo wmawiaj sobie, że nie jesteś zły, gdy dzieje się taka i taka sytuacja. Podświadomość najlepiej przyjmuje autosugestie, gdy jesteś rozluźniony i nie myślisz o świecie zewnętrznym, ale o sobie. Polecam więc powtarzać sobie krótką i treściwą regułkę przed zaśnięciem lub w czasie medytacji. Warunkiem spełnienia się twoich oczekiwać jest silna i nieodparta wiara, że to faktycznie działa. Wiara czyni cuda i to już nie raz potwierdzono.

Wartość sukcesu

W latach 80. psycholodzy przeprowadzili pewien ciekawy eksperyment na dwóch grupach studentek. Każda grupa chciała dołączyć do tego samego kółka zainteresowań, ale jedna grupa miała przejść łatwiejszy proces inicjacji niż druga. W tamtych czasach sprawy seksualne były niejako tematem tabu, więc zadanie, które musiała wykonać pierwsza grupa, wiązało się z lekkim wstydem. Otóż każda dziewczyna musiała wyjść na środek klasy i głośno przeczytać kilka słówek o zabarwieniu lekko erotycznym. Gdy już dostały się do kółka zainteresowań, musiały obejrzeć nagraną rozmowę kilku członków tego kółka. Rozmowa była nudna i dotyczyła okresu godowego ptaków. Nagrani chłopcy mówili niedbale, jąkali się i często odbiegali od tematów. Poproszono grupkę kobiet o ocenę atrakcyjności tej rozmowy. Bez żadnych niespodzianek wszystkie dziewczyny uznały kółko za
nieciekawe, a rozmowę za bezsensowną i chaotyczną. Z kolei druga grupa dziewczyn została poddana trudniejszemu procesowi inicjacji- musiała przeczytać przed klasą długi fragment zabarwiony mocno erotycznie. Następnie grupa druga zobaczyła to samo nagranie, które prezentowano grupie pierwszej. Co ciekawe, dziewczyny zgodnie oceniły członków klubu jako przystojnych, elokwentnych i mądrych. Były autentycznie zafascynowane ich opowiadaniem o mało ciekawych tematach i cieszyły się z dołączenia do tego kółka. Co więcej, w konfrontacji z grupą, która uznała tych panów za nudziarzy, kobiety z grupy drugiej zawzięcie broniły swoich racji. Ten przykład, jeden z wielu, ukazuje, jak bardzo lubimy to, co trudne do zdobycia. Mózg uważa za atrakcyjniejsze to, czego osiągnięcie wiąże się z trudem i wysiłkiem. Dlatego właśnie w czasach starożytnych atrakcyjni byli grubi ludzie. Mało kto miał ciało okryte warstwą tłuszczu, gdyż tylko bogaci mogli pozwolić sobie na jedzenie w nadmiarze. Dziś, gdy odsetek ludzi z nadwagą sięga 40%, nikt już nie uważa tego za atrakcyjne. Wyrzeźbiona sylwetka, sześciopak bądź szerokie barki stały się symbolem męskości, a smukła sylwetka i jędrne pośladki kobiecości. Wszystko dlatego, że trudno je zdobyć. Wszystko, czego otrzymanie jest poprzedzone wysiłkiem, jest dla nas cenniejsze. Zło jest po to, byśmy mogli nadać wartość naszym sukcesom i osiągnięciom. Ciężka praca staje się sprzymierzeńcem, gdyż to właśnie ona czyni zwycięstwa piękniejszymi. To, czego inni nie mają, staje się obiektem pożądania. Dzięki wysiłkowi możemy zdobywać dobra, które doceniamy i traktujemy jako zasłużone nagrody za wszystkie poświęcenia, trudy i poty.

Szkoła charakteru

Wyobraź sobie, że twój syn (jeżeli go nie masz, również tu użyj wyobraźni) chciałby pójść z kolegami pojeździć na deskorolkach. Boisz się o niego, nie chcesz by stała mu się krzywda, dlatego dajesz mu kask, ochraniacze i udzielasz szeregu nakazów i zakazów. Syn dzięki temu ma mniejsze prawdopodobieństwo doznania urazu, ale jeżeli będzie się popisywał i przeceni swoje możliwości, niebawem spadnie z deski. Dzięki temu nauczy się czegoś i w przyszłości nie popełni drugi raz podobnych błędów. Cierpienie spowodowane urazami podczas zabawy jest częścią dorastania. Każdy z nas jest jak ten chłopiec. Byliśmy kiedyś dziećmi i doświadczaliśmy adekwatnych sytuacji, ale i w dorosłym życiu ciągle spotykają nas przykrości. Są one po to, by ukształtować nasz charakter. Każdy upadek uczy nas wstawać. Teraz wyobraź sobie dwójkę dzieci: Jedno jest wychowywane tradycyjnie (zapewne tak jak ciebie wychowywali rodzice) a drugie bezstresowo. Bezstresowe wychowanie to wymysł XXI wieku i jest równie szkodliwe dla dziecka, jak wychowanie w patologicznej rodzinie. Dziecko, które nigdy nie zostanie upomniane, nie nauczy się podstaw życia w społeczeństwie. W przyszłości będzie z pewnością sprawiać problemy. Stanie się aroganckim małolatem, który myśli, że wszystko mu wolno. Szczerze powiedziawszy, nikt nie lubi takich rozpieszczanych w dzieciństwie ludzi, gdyż ich osobowość staje się toksyczna. To nie ich wina, że są, jacy są, tylko rodziców, którzy uwierzyli w skuteczność lekkiego wychowania. Kiedyś rodzice bili pasem swoje dzieci, krzyczeli i dawali klapsy i ludzie w większości powyrastali na porządnych obywateli. Oczywiście były i przypadki nadmiernego stosowania agresji wobec dzieci przez rodziców, co w konsekwencji mogło małemu odsetkowi brutalnie traktowanych dzieci zniszczyć charakter. Dziś natomiast spora większość rodziców wychowała swoje pociechy zbyt luźno, więc muszą się teraz użerać z pyskatymi nastolatkami, pijącymi piwo i palącymi papierosy od najmłodszych lat. Ponadto młodzież zbyt dużo siedzi przy komputerach, nie chce się uczyć, ani pomagać w domu. Sami więc sobie odpowiedzcie, czy takie wychowanie prowadzi do czegoś dobrego? Do czego zmierzam: otóż życie jest szkołą. Upadki i problemy są dla nas nauką. Jesteśmy poddawani umiarkowanie ciężkiemu wychowaniu, co w konsekwencji robi z nas ludzi zdolnych do pracy, nauczonych zasad moralnych i wytrwałych. Życie nie trzyma nas pod kloszem i bardzo dobrze, bowiem wtedy byłoby nudno i stawalibyśmy się „ciepłymi kluchami”. Nikt nie chce być słaby, zniewieściały, niezdecydowany i strachliwy. Tylko stawiając czoła trudnościom i walcząc z tym wszystkim, co określane jest jako złe, możesz stać się twardy, silny i zahartowany. Twój charakter wzmacnia się z każdym dniem.

 

Fotografia sposobem na wzbogacenie

Czy zastanawiałeś się kiedyś czy można skutecznie dorobić sobie z fotografii. Owszem, jeśli ma się do tego odpowiedni dryg, zmysł fotograficzny, a także tak zwaną obrotność i umiejętność rozplanowania sobie pracy. Wyobraź sobie, ile zarabia fotograf ślubny podczas ślubu, wesela, poprawin i sesji plenerowej? Podpowiem, że około tysiąca pięćset złotych, to taka minimalna stawka. Czy mało, czy dużo, pozostaje to do indywidualnego rozrachunku. Wiadomo, że trzeba jeszcze doliczyć czas, który zajmie obróbka zdjęć, przygotowanie ich do umieszczenia na płycie, ewentualna oprawa graficzna, itp. Także zdjęcia plenerowe zajmują nieco czasu, od półtorej godziny do dwóch. Podsumowując: czas w kościele - około dwóch godzin, dojazd na zabawę weselną, przebywanie na niej przeważnie aż do oczepin - czyli do północy, to kolejne siedem, osiem godzin. Następnie wcześniej wspomniany plener. Daje to razem około dwunastu godzin dostępności podczas dnia ślubu, ponadto trudny do określenia czas na obróbkę zdjęć, przyjmijmy maksymalnie, że fotograf potrzebuje około trzy doby na zrobienie wszystkiego maksymalnie dobrze i kompletnie. A nawet jeśli pomaga mu drugi fotograf, to i tak ma z tego około siedemset pięćdziesiąt zł. Niejedna osoba chciałaby mieć taką stawkę za trzy dni pracy. Trudno jednak przewidzieć, czy będzie się w stanie zorganizować sobie cztery wesela w miesiącu - zapewne nie. Jednak sposoby na to, aby dodać nieco funduszy do domowych oszczędności jest, dzięki fotografice, sporo. Można na przykład skorzystać z internetu i wyszukać wszystkie aktualne konkursy fotograficzne dostępne na terenie kraju. Na zrobienie do nich zdjęć - poświęcić trochę czasu, wysłać, i... tylko czekać na ogłoszenie wyników. Często nagrodami w takich konkursach są pule pieniężne, więc wysiłek może okazać się wart zachodu. Zwłaszcza, że często tematy są sformułowane w sposób ogólny, czyli np.: krajobraz, ludzie, zwierzęta, pocztówka z wakacji. A kto z nas nie ma całej sterty zdjęć zrobionych w wakacyjnym czasie.

Konkursy dla grafików

Wszelkiego rodzaju firmy i przedsiębiorstwa organizują w ostatnim czasie różne konkursy dla początkujących grafików. Nagrodą może być staż w firmie, a z czasem nawet możliwość otrzymania stałego zatrudnienia. Można wygrać także atrakcyjne nagrody rzeczowe niezbędne do dalszego rozwoju- np. najnowocześniejszy sprzęt komputerowy, albo gotówkę, którą możemy zainwestować w rozwój swoich pasji i zdolności. Warto uważnie śledzić wszelkiego rodzaju strony internetowe różnych firm funkcjonujących na rynku. Tam znajdziemy informacje o przebiegu konkursu, czasie trwania i ewentualnych profitach. Konkursy ogłaszane dla grafików u progu kariery mogą być przepustką do osiągnięcia dobrej pozycji na rynku, co w przyszłości może zaprocentować stworzeniem stałej bazy klientów i odbiorców. Konkursy dla grafików ogłaszają firmy róznego rodzaju, jest tutaj pełen wachlarz do wyboru: firmy motoryzacyjne, odzieżowe, ceramiczne, papiernicze, medyczne…- wymieniać można bardzo długo. Możesz zatem sprawdzic się jako projektant mobilnej reklamy samochodu, ciekawej grafiki na odzieży, wzoru na naczyniach, grafiki na kolekcjach papierniczych lub kalendarzy firm medycznych. Tylko od Twojego stopnia zaangażowania zależy wynik Twoich artystycznych dokonań, nie zastanawiaj się zbyt długo. Terminy oddawania projektów do oceny są ściśle określone, więc pracuj skrupulatnie i wysyłaj wszystkie pomysły bez opóźnienia. Wygrane w konkursie dla grafików dają nie tylko korzyści w postaci cennych nagród rzeczowych, ale także możliwości rozwoju zawodowego i bezcenną satysfakcję.

Jak reklamować bloga?

Jest oczywiste, że kiedy zakładasz bloga, chcesz, aby jak największa ilość osób go czytała. To Twój blog, zatem umieszczasz wpisy i notatki zgodne z tym, czym się interesujesz, co lubisz, czym chcesz się podzielić z innymi.
Jednak nie rzadko jest tak, że mimo świetnej oprawy graficznej bloga i ciekawej treści, niewiele osób go czyta.
Jak zatem wypromować swojego bloga, aby mieć pokaźną ilość czytelników? W jaki sposób „przebić się” w internetowym świecie?


Daj się zauważyć! – czyli promujemy swojego bloga

1. Ważna jest treść bloga. I nie chodzi tu o niebanalną stylistykę i wygórowane słowa w treści, ale o ciągłość wpisów. Nawet jeśli masz wrażenie, że niewiele osób czyta Twojego bloga, to nigdy nie odpuszczaj sobie regularnego umieszczania wpisów.

2. Udzielaj się na portalach i forach – oczywiście takich związanych z tematyką Twojego bloga. Nie tylko zadbaj o umieszczenie linku do swojego bloga w sygnaturze profilu, ale też ( jeśli to możliwie) umieszczaj sam link w treści wpisu na danym forum, czy portalu. Rób to z wyczuciem, nikt nie lubi być zmuszany do niczego!

3. Odwiedzaj inne blogi – działaj dokładnie tak samo, jak w przypadku udzielania się na portalach, czy forach. Odwiedzaj podobne blogi, zapoznawaj się z wiedzą innych i dziel się też Twoją. Ale nie spamuj, jeśli zaczniesz atakować każdego linkiem do swojego bloga, w końcu ktoś zacznie usuwać Twoje komentarze, a to na pewno Ci nie pomoże.

4. Umieść link – jeśli czytasz wpis, gdziekolwiek, czy na forum, czy portalu i jego treść, czy nawet wątek, jest powiązany z Twoim wpisem, umieść link do swojego bloga. To może w znacznym stopniu wpłynąć na czytelność Twojego bloga, a w konsekwencji na większe nim zainteresowanie.

5. Konkursy – stwórz ciekawy konkurs na swoim blog i daj innym możliwość zabawy, ale i wygrania nagród. Nie chodzi tu oczywiście o nagrodę w stylu Lotto, ale o upominek, który zachęci czytelników do wzięcia udziału. Nagroda wcale nie musi być adekwatna do treść bloga, ważne, że będzie. Czytelnicy poinformują innych, co zwiększy zainteresowanie Twoimi wpisami, a o to chodzi.

6. Katalog stron – dodaj do katalogów adres swojego bloga. W ten sposób, jeśli sam katalog jest wartościowy, nie dość, że zyskasz wartościowy link, to jeszcze wpłyniesz na większe i szybsze wyszukiwanie Cię w sieci, a to przysporzy Tobie czytelników.

W prowadzeniu bloga najważniejsza jest regularność, zatem nikt nie będzie interesował się blogiem, gdzie wpisy pojawiają się raz na dwa miesiące, nawet jeśli ich treść będzie interesująca. Musisz zadbać przede wszystkim o swoją pracę i systematyczność. Potem, powoli, stosuj się do wyżej wymienionych zasad. Bo przecież sam blog to praca i to na prawdę duża. Jeśli nie chcesz, by Twój blog zginął śmiercią naturalną w otchłani internetowej musisz zapracować na sukces.

Najważniejsze hasła na tej stronie: konkursy z nagrodami konkursy internetowe z nagrodami konkursy internetowe konkurs online z nagrodamikonkurs z nagrodami konkursy pieniężne konkursy pieniezne konkursy z nagrodami dla młodzieży i internetowe konkursy z nagrodami wyobraź sobie że jesteś odbiorcą smsa który przedstawiono na fotografii konkurs dla dzieci z nagrodami konkursy online 2015 konkursy nagrody pieniężne konkursy z nagrodami dla dzieci konkurs nagrody aktualne konkursy kosmetyczne nagrody w konkursach dla dzieci najnowsze konkursy internetowe konkursy pieniężne dla młodzieży konkursy online z nagrodami pieniężnymi konkurs łatwe konkursy z nagrodami konkursy internetowe dla dzieci z nagrodami konkursy internetowe 2015 konkursy online konkursy z nagrodami kosmetyki aktualne konkursy internetowe konkurs w internecie konkurs z nagrodami pieniężnymi konkursy z nagrodami pieniężnymi aktualne konkursy internetowe dla młodzieży aktualne konkursy internetowe z nagrodami konkursy internetowe dla dzieci konkursy nagrody konkurs internetowy dla dzieci konkursy internetowe dla młodzieży 2015 konkursy internetowe z nagrodami pieniężnymi konkursy w internecie konkursy dla dzieci internetowe najnowsze konkursy z nagrodami konkursy z nagrodami online konkursy sms z nagrodami konkursy+w+internecie konkursy dla dzieci z nagrodami konkursy internetowe z nagrodami 2015 konkursy dla dziewczyn z nagrodami różne konkursy z nagrodami nowe konkursy internetowe konkursy online dla dzieci konkursy internetowe dla dziewczynNajważniejsze hasła na tej stronie: konkursy z nagrodami konkursy internetowe z nagrodami konkursy internetowe konkurs online z nagrodamikonkurs z nagrodami konkursy pieniężne konkursy pieniezne konkursy z nagrodami dla młodzieży i internetowe konkursy z nagrodami wyobraź sobie że jesteś odbiorcą smsa który przedstawiono na fotografii konkurs dla dzieci z nagrodami konkursy online 2015 konkursy nagrody pieniężne konkursy z nagrodami dla dzieci konkurs nagrody aktualne konkursy kosmetyczne nagrody w konkursach dla dzieci najnowsze konkursy internetowe konkursy pieniężne dla młodzieży konkursy online z nagrodami pieniężnymi konkurs łatwe konkursy z nagrodami konkursy internetowe dla dzieci z nagrodami konkursy internetowe 2015 konkursy online konkursy z nagrodami kosmetyki aktualne konkursy internetowe konkurs w internecie konkurs z nagrodami pieniężnymi konkursy z nagrodami pieniężnymi aktualne konkursy internetowe dla młodzieży aktualne konkursy internetowe z nagrodami konkursy internetowe dla dzieci konkursy nagrody konkurs internetowy dla dzieci konkursy internetowe dla młodzieży 2015 konkursy internetowe z nagrodami pieniężnymi konkursy w internecie konkursy dla dzieci internetowe najnowsze konkursy z nagrodami konkursy z nagrodami online konkursy sms z nagrodami konkursy+w+internecie konkursy dla dzieci z nagrodami konkursy internetowe z nagrodami 2015 konkursy dla dziewczyn z nagrodami różne konkursy z nagrodami nowe konkursy internetowe konkursy online dla dzieci konkursy internetowe dla dziewczyn

Pożyczka na wyciągnięcie ręki. Pobierz aplikację mobilną